מנהלי מערכות מידע

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

3.10.2024

תאריך פתיחת הקורס