מנהלי מערכות מידע

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

30.10.2022

תאריך פתיחת הקורס