מנהלי מערכות מידע

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

19.9.2021

תאריך פתיחת הקורס