ניתוח מערכות מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

27.6.2022

תאריך פתיחת הקורס