ניתוח מערכות מתקדם

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

15.8.2024

תאריך פתיחת הקורס