ניתוח מערכות – מתחילים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

16.11.2022

תאריך פתיחת הקורס