ניתוח מערכות – מתחילים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

14.11.2024

תאריך פתיחת הקורס