ניהול השירות וחווית הלקוח

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

24.10.2021

תאריך פתיחת הקורס