ניהול צוותים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

23.12.2024

תאריך פתיחת הקורס