ניהול צוותים

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

26.12.2022

תאריך פתיחת הקורס