יסודות מדיה ותקשורת דיגיטלית

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

16.9.2024

תאריך פתיחת הקורס