בדיקות תוכנה – QA Engineer

40

שעות אקדמאיות

10

מפגשים

11.04.2021

תאריך פתיחת הקורס