בדיקות תוכנה – QA Engineer

40

שעות אקדמאיות

5

מפגשים

09.03.22

תאריך פתיחת הקורס