ניתוח מערכות מידע בגישות מתקדמות

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

20.03.22

תאריך פתיחת הקורס