ניתוח מערכות מידע בגישות מתקדמות

60

שעות אקדמאיות

15

מפגשים

22.02.2021

תאריך פתיחת הקורס