סודות הניהול בעידן העבודה מרחוק

בוובינר ייחודי זה יילמדו המשתתפים כיצד למנף בעוצמה טקטיקות של ניהול בעידן העבודה מרחוק.

כיצד לזהות את המצבים השונים ולהתאים להם את סגנון הניהול הנכון והטקטיקה שתשיג את ההשפעה המירבית ותניע את הצוות לשיתוף פעולה ותוצאות. בוובינר יודגמו טקטיקות לשימוש בכלים דיגיטליים לניהול מרחוק, תוך לימוד האמצעים העומדים לרשותנו במסגרת כלים אלו והדרכים לשמור על קשב של האנשים, גם כאשר הם נמצאים בסביבה הביתית שלהם.