מבוא לניהול נתונים ויישום ופרקטיקה עם תוכנת IBM SPSS Statistics

28

שעות אקדמאיות

4

מפגשים

20.03.22

תאריך פתיחת הקורס