DEVOPS

DevOps – המתודולוגיה המשלבת פעילויות מתחום הפיתוח והאדמיניסטרציה על מנת להשיג שטף בתהליכי הפיתוח והייצור.

הצטרפו לוובינר מרתק בו נחשף לעולם ה-DevOps, נבין את התשתיות וכיצד ללמוד אותו. נדבר על:
  • –          מה זה בכלל DevOps?
  • –          התכנסות תהליכים שונים שיצרו את עולם ה DevOps
  • –          מדוע בכל ארגון סביבות DevOps משתלבות באופנים מעט שונים?