ניהול קונפליקטים ומשא מתן

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

30.9.2021

תאריך פתיחת הקורס