גישור וניהול משא מתן

40

שעות אקדמאיות

8

מפגשים

7.11.2022

תאריך פתיחת הקורס