אינטגרציה ועבודת צוות בסביבה טכנולוגית

פיתוח ראשי צוותים בעידן הניהול מרחוק – קורס מתקדם